Correctie & redactie

Bent u op zoek naar iemand die uw teksten kan controleren en corrigeren?

Wat doet een tekstcorrector?

  • Zorgt voor een prettig leesbare tekst
  • Let op grammatica, taal- en spelfouten
  • Houdt zicht op opbouw en stijl

Waarom uw teksten laten controleren en corrigeren?

Prettig taalgebruik is dé basis om uw verhaal goed te vertellen.
Bij de productie van drukwerk of websites gaat in eerste instantie de aandacht uit naar de vormgeving.

De vormgeving is de verpakking.
Uw tekst, de boodschap, komt op de tweede plaats. Dat is zonde.

Het is relatief eenvoudig een deskundige uw tekst te laten corrigeren. Niet alleen op spelfouten maar ook op opbouw, stijl en interpunctie.

Hoe ga ik te werk?

Ik let erop dat uw tekst foutloos is. Niet alleen door de juiste taal en spelling te hanteren, maar ook door de opbouw van uw tekst, de stijl en soms ook de toon in de gaten te houden.
Taalfouten wekken immers ergernis en roepen vragen op bij het lezen.

Het doet afbreuk aan uw imago. Een goede tekst moet overtuigen. Het verhaal rondom de boodschap moet pakkend en interessant zijn. Een investering in het juist laten controleren en corrigeren van uw tekst verdient zichzelf snel terug. 

Kortom, u krijgt van mij een foutloze en professioneel ogende tekst